Sistem Pengurusan Linen & Laundri<br>Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer Versi 8 dan ke atas dan Chrome Versi 22 dan ke atas Sebarang permasalahan mengenai laundri dan linen sila hubungi Jabatan Pentadbiran Am di talian ext: 5107/6491
atau <br>HELPDESK (masalah teknikal) di ext. 5300 / 5301<br> jtmhelpdesk@ppukm.ukm.edu.my JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, PPUKM Klik untuk papar Manual Panduan Bagi Pengguna dalam format pdf #htmlcaption

UKMPER / IC :   Katalaluan :