Sistem Pengurusan Linen & Laundri
   UKMPER / IC :   Katalaluan :  
  • Linen Biru
  • Linen Tersusun
  • Linen Pelbagai
Sebarang permasalahan mengenai laundri dan linen sila hubungi Jabatan Pentadbiran Am di talian ext: 5107/5115 atau
HELPDESK (masalah teknikal) di ext. 5300 / 5301
jtmhelpdesk@ppukm.ukm.edu.my JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, PPUKM