Sistem Pengurusan Laundri & Linen
:: Manual Pengguna ::        UKMPER / IC :   Katalaluan :  
  • Training Elaundri
  • Linen
  • Saputangan Di Dalam Bakul
  • Tuala Di Ampaian
Sebarang permasalahan mengenai laundri dan linen sila hubungi Jabatan Pentadbiran Am di talian ext: 5107/5115 atau
HELPDESK (masalah teknikal) di ext. 5300 / 5301
jtmhelpdesk@ppukm.ukm.edu.my JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, PPUKM